8 Eylül 2017 Cuma

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFREDATA İTİRAZ DİLEKÇESİ

                                                                     T.C.
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
                                     TALİM TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI’NA
                  
                  Ankara
                                                                                                                                     8.9.2017

Bu hafta haberlerde yer alan müfredat değişiklikleri ile ilgili olarak, öncelikle, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ün müfredattan çıkarılması kabul edilemez bir durum olmakla birlikte, çeşitli alanlara “ders” adı altında sokulan gerici ve bağnaz düşüncelerin ders diye okutulmasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak göz yummayacağız.

Kocaya İtaat İbadettir
Ateist ve Müşrikler İle Evlenmeyin
“Evlilik” adı altında tecavüze uğrayan çocuklara Örf kılıfı
Temizlik başlığı altında, cinsel münasebete atıfta bulunan 

GAYRİCİDDİ, İLİM İLE ALAKASI OLMAYAN ve her hâlükârda İNSAN HAKLARINA AYKIRI bir müfredat kabul edilemez.

Sayın Bakan ve Bakanlığın her bir müdürlük, kurul ya da alt birimlerinin koltuklarında oturanlar bilmelidir ki var oluş sebepleri Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yapılan her işlemde, atılan her imzada ve değişen her müfredatta, bu gerçek hatırlanmalı ve gerekiyorsa ağırlığında da ezilinmelidir.

Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle cehalete ve karanlığa mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Devlet kendi eliyle, ırkçı, ayrımcı ve ayrılıkçı, kin dolu bilgisiz muhakeme yeteneği olmayan nesiller yetiştirmek istemektedir.


Vatandaş olarak, LAİK eğitim talebimizden vazgeçmeyeceğimizi ve insanların dini duyguları sömürülerek hazırlanmış ders kitabı “Hz. Muhammed’in Hayatı” isimli ders kitabında belirtilen ve laik modern demokratik tük kanun maddelerini ve Anayasa maddelerini açıkça ihlal eden daha sonra dava dilekçesinde de ayrıntılı olarak belirtileceği üzere başlangıçta “Kocaya itaat ibadettir”, “Erkekler kadınlardan ileridir”, “Ateistle evlenmeyin”, “Evlenirken dindar kadın seçin” ve “Boşanmak erkeğin hakkıdır” gibi ibarelerin kaldırılmasını arz ve talep ederim. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder